birds

Press releases - detail

VIDEO-KAZETY press info
(datum: 11.1.2011)

VIDEO-KAZETY
audiovizuální událost pro kazetové magnetofony, VHS rekordéry a televizory
Birds Build Nests Underground (Petr Ferenc, Michal Brunclík – diktafony, efekty, Martin Ježek – VHS rekordéry, manipulace)
45 min., 2010


Trio BBNU (Brunclík, Ferenc, Ježek) připravilo výlet do minulosti ne až tak vzdálené, ale díky invazi digitálních médií téměř zapomenuté. Během osmdesátých let zažívaly svůj rozkvět dva analogové formáty, používající pro záznam magnetického pásu a zabalené do plastového obalu, které až na pár fajnšmekrů dnes téměř nikdo nepoužívá a technologicky jsou vlastně na odpis. Řeč je o obrazovém VHS (systém domácího videa) a zvukovém MC (magnetofonová kazeta). Jaké to byly dojemné večery v panelákovém bytě (sešlo se celé patro) při sledování rychlodabovaného Predátora! A kdo by si nevzpoměl na poklad v podobě „dvojčete“ (těch kopií z kopie), a přece novovlní hrdinové hráli jako o život. Prohrabali jsme tedy sklepy, popelnice a bazary a sestavili audio – video systém z VHS rekordérů, walkmanů a tube-televizorů. Kvalita zvuku i obrazu je katastrofální, tak jak se na analog sluší a patří, možná se obšas i zajiskří, nehledě na práci se šumem a s takzvaným obrazem pro slepice (zrnění...). Ve speciální verzi pro BIO OKO zvětšíme vše: malé televizory na velké plátno, zvuk kazeťáků ze všech stran v pětikanálovém systému. Pocta analogu a magnetu.
VIDEO-KAZETY
Audiovisual performance for cassette players, VHS recorders and TV sets
Birds Build Nests Underground (Petr Ferenc, Michal Brunclík – dictaphones, effects; Martin Ježek – VHS recorder manipulation)
45 minutes, 2010

BBNU (Brunclík, Ferenc, Ježek) prepared a trip to the past which is not so distant but almost forgotten due to an invasion of digital media. In the 1980s, however, two analogue formats were in their prime. Both used a magnetic tape packed in plastic, both are almost forgotten and neither of them is used these days (except by fery few connoisseurs). We are talking about the VHS (video home system) and MC (magnetophone cassette). How lovely and touching were the evenings in prefab blocks of flats when everybody (the whole storey in one living room) was watching a fast-dubbed Predator! And who would forget the treasure called the twin-deck (the oceans of copies of copies) when the new-wave heroes played like crazy. So we rummaged cellars, dustbins and bazaars and assembled and audiovisual system made of VHS recorders, walkmans and tube TVs. The quality of image and sound is a disaster as it is proper to an analogue format. We can even expect some sparks not to mention the work with signal noises, hiss and “granulation”. In a special version for Bio Oko we will enlarge everything: small TVs on a large screen, cassette sounds in a five-channel system. A tribute to analog and magnetophones.
BACK