birds

Press releases - detail

IS THIS CINEMA? JDI ZA ŠTĚSTÍM press release
(datum: 9.2.2010)

Press release in English/Czech

EVENT: Birds Build Nests Underground , Urban Space Epics
DATE : Feb. 16th
TIME : 20:30
VENUE: Bio-Oko
PRICE: 80kc

Birds Build Nests Underground – Jdi za štěstím

audio-vizuální prostorová kompozice pro dva 35 mm projektory, čtyři gramofony a vícekanálový zvuk

Seskupení BBNU se rozhodlo atakovat tradiční kinosál tak, že použije stávající zařízení k běžné projekci běžných filmů jiným způsobem a přivede do něj primitivní repetitivnost a surový minimalismus. Ježek vytvořil metodou pomocí jednoduchého aparátu na půlený formát sovětské výroby ČAJKA II, který mu suploval klasickou 35mm kameru, 40-45 charakteristických třívteřinových smyček (dodržená délka tradičního kinofilmu x 2 = 72 oken), které se postupně vystřídají na obou projektorech. Ferenc s Brunclíkem se připojí se svými gramofony přímo na koncové stupně vícekanálového systému DOLBY, ovšem bez toho, aby jejich snaha byla ovlivňována předepsaným nastavením procesoru. Různými zásahy do struktury drážek gramodesek budou vytvářet zvukové smyčky a všichni dohromady budou čekat, jestli obraz ovlivní zvuk, nebo naopak, anebo se nemusí stát vůbec nic a i to bude zajímavé.

Audiovisual multichannel experience for two 35mm projectors, 4 turntables and as many audio channels as possible.

Birds Build Nests Underground decided to attack traditional cinemas by using the venues‘ normal equipment differently and employing primitive repetitions and rough minimalism. Martin Ježek has created more than 40 three-second film loops using a simple half frame camera ČAJKA(tm) II of Soviet provenience with unique characteristics that augment standard movie camera results. (the standard length of a 35 mm film reel times being two = 72 frames). All of the loops will be played on both projectors of the Cinda while Petr Ferenc and Michal Brunclík will route their turntables into the multi-channel amplifiers of the venue’s DOLBY(tm) system while and making sure their artistic efforts will not be limited by the presets of the in-house sound chain. Various meticulous preparations of the record grooves will create loops of sound and all three band members will respond to the dynamics of the images and vice versa. As with such endeavors there always remains a possibility: that nothing will happen, which can also be interesting.Urban Space Epics

An elegant live mix of ethnopoetic visuals, chants and music.

Projekt Urban Space Epics vykrystalizoval z jiných seskupení a dobrodružství, mj. s tvůrci San Francisco psychedelických light shows, losangeleskými skladateli a pouličními hudebníky ze severní Afriky a Španělska. Projekt Urban Space Epics se už dvě desetiletí zabývá spojováním projekcí, zpívané poezie a hudby do epických struktur, v nichž se animistická imaginace setkává s urbánní životní zkušeností. Zazní hypnoticky zpívané příběhy, zvuk gamelanu vyluzovaný elektrifikovanou kalimbou, jazzem nasáklé elektronické klávesy i pasáže odkazující k musique concréte, projekce sestávat z digitalizovaného filmového materiálu natočeného při etnopoetických expedicích ve středním mexiku a na jihu Španělska. O improvizovaný mix obrazů se postará VJ Jakub Grosz. Projekt Urban Space Epics nyní působí v Praze a bývá k slyšení ve spojení s Extraterrestrials, Birds Build Nests Orchestra, Pronefoal a dalšími kupředu hledícími artisty. Program pro Bio Oko bude kombinovat epickou etnopoezii, kalimby a elektroniku, navíc s živým mixem surrealistických a abstraktních filmů natočených v Mexiku a Jižním Španělsku speciálně pro představení Urban Space Epics.

An elegant live mix of ethnopoetic visuals, chants and music.

Urban Space Epics evolved out of a series of projects and adventures, including work with San Francisco psychedelic light show artists, 20th century composers and street music in North Africa and Spain. For 2 decades the ultimate goal of Urban Space Epics has been to improvise projected visuals, sung-poetry and music on epic structures, with an urgent expressionism fueled by urban experience and animist imagination. Hypnotically chanted narratives, gamelan like sounds generated from electrified Kalimba's, jazz inflected electronic keyboards, and music-concret passages are all part of the Urban Space Epics sonic mix. The upcoming performance includes digitized experimental film footage filmed in central Mexico and Southern Spain for the ethnopoetic expressions of Urban Space Epics. Visuals will be sublimely mixed live by visual artists and VJs Jakub Grosz and Petr Marencik. Now based in Prague, variations of the Epics can be heard sporatically in conjunction with projects by Extraterrestrials, Birds Build Nests Orchestra, Pronefoal and other forward looking artists.
BACK