birds

Articles and reviews - detail

BBNU opening for Merzbow from Nekultura
(datum: 23.6.2009)

Explicitnost první formace je umocněna skromnou tmou nadcházejícího útvaru: Birds Build Nests Underground. Lidé sedí tam, kde předtím stáli. Dva muže po stranách pódia prozrazují jen světélka hudebních nástrojů – gramofonů. Jejich noise je něžný, ambientní noise. Šumy hypnotizují, ozvěny kroků zklidňují tep, útržky piana neodbytně evokují Freudovu pohovku. Plátno s projekcí umístěné v čele spíše ruší, ačkoli možná má hudbu interpretovat – fotografie a videa z dávných prázdnin vás přenesou do zákoutí paměti. Ovšem nikoli do vaší vlastní. Proto zavírám oči, ve tmě je snadnější podlehnout svodu snové představivosti. Intimní projev je přerušen upozorněním o čase. Vysršel.

Tereza Lapáčková

link
BACK